Phân loại gỗ thông nhập khẩu: gỗ thông trắng và vàng

Gỗ thông sinh trưởng và phát triển tại các vùng có khí hậu mát mẻ, hoặc lạnh giá. Vì thế số lượng gỗ thông Việt Nam cụ thể là tại Đà Lạt là không nhiều. Mà nhu cầu sử dụng gỗ thông cho các sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng. Chủ yếu lượng gỗ được dùng là gỗ thông nhập khẩu từ các nước châu Âu. ???̂? ???̣? ??̂̃ ???̂?? ???̣̂? ???̂̉? Dựa vào đặc điểm gỗ thông, người ta phân gỗ thông ra thành hai dòng chính. Đó là gỗ thông trắng và gỗ thông vàng. Đây là 2 loại gỗ thông phổ biến trên thị trường hiện nay. ♣ Gỗ thông trắng nhập khẩu +/ […]