Lọ hoa men trắng miệng nhỏ cắm hoa trang trí đẹp

Mô tả

Lọ hoa men trắng miệng nhỏ cắm hoa trang trí đẹp

Lọ hoa sứ miệng nhỏ thắt nơ đẹp, nghệ thuật