Lọ hoa để bàn đẹp nghệ thuật AmiA BH42

120,000.00

Mô tả

Lọ hoa để bàn đẹp nghệ thuật AmiA BH42 dòng gốm sứ Bát Tràng. Kích thước 9×12