Lọ bình hoa sơn mài trang trí nghệ thuật – Lọ hoa tình yêu

860,000.00

Mô tả

Lọ bình hoa sơn mài trang trí nghệ thuật – Lọ hoa tình yêu

Bình cao: Cao 59cm, Rộng 15cm

Bình nhỏ: Cao 44cm, Rộng 15cm