Điểm lúa – Cành hoa điểm cắm bình trang trí

28,000.00

Mô tả

Điểm lúa – Cành hoa điểm cắm bình trang trí (ảnh chụp 1 cành hoa điểm lúa)

Điểm lúa giả trang trí màu trắng kem (ảnh chụp theo cành và cả bó)

Điểm lúa giả trang trí màu tím thủy chung (ảnh chụp theo cành và cả bó)