Đĩa vuông ảo gốm sứ Bát Tràng viền chỉ vàng

150,000.00

Mô tả

Đĩa vuông ảo gốm sứ Bát Tràng viền chỉ vàng