Đĩa sứ tròn men trắng hoa tiết hoa Mai vàng, đĩa lòng sâu

62,000.00

Mô tả

Đĩa sứ tròn men trắng hoa tiết hoa Mai vàng, đĩa lòng sâu