Đĩa sứ trắng hình elip đẹp cho bữa cơm gia đình

225,000.00

Mô tả

Đĩa sứ trắng hình elip đẹp cho bữa cơm gia đình