Đĩa sứ elip bày thức ăn gốm sứ Bát Tràng

87,000.00

Mô tả

Đĩa sứ elip bày thức ăn gốm sứ Bát Tràng họa tiết hoa dây xanh