Đĩa sứ Bát Tràng đựng thức ăn tuyệt đẹp hoa Mai vàng S1

162,000.00

Mô tả

Đĩa sứ Bát Tràng đựng thức ăn tuyệt đẹp hoa Mai vàng S1

Đĩa gốm sứ Bát Tràng đựng thức ăn đẹp, cao cấp