Đĩa đựng thức ăn Bát Tràng viền chỉ vàng cao cấp

125,000.00

Mô tả

Đĩa đựng thức ăn Bát Tràng viền chỉ vàng cao cấp