Cụm hồng cánh nhọn to – Cành hoa giả đẹp

30,000.00

Mô tả

Cụm hồng cánh nhọn to – Cành hoa giả đẹp

Hoa hồng giả cắm bình đẹp để phòng khách gia đình

MySofa.vn – Nơi bán, mua hoa giả, hoa lụa đẹp tại Hà Nội