Cành hoa hồng sâu – Hoa giả cắm bình để bàn

28,000.00

Mô tả

Cành hoa hồng sâu – Hoa giả cắm bình để bàn