Cành hoa đồng tiền – Hoa giả cắm bình đẹp

33,000.00

Mô tả

Cành hoa đồng tiền – Hoa giả cắm bình đẹp

Hình ảnh cành hoa đồng tiền nhựa màu đỏ đẹp

Cụm hoa đồng tiền nhựa trang trí đẹp

Cành hoa đồng tiền giả giống thật 100%