Bình hoa sứ sơn mài trang trí họa tiết cảnh đồng quê

280,000.00

Mô tả

Bình hoa sứ sơn mài trang trí họa tiết cảnh đồng quê