Bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ cành thôn quê

1,450,000.00

Mô tả

Bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ cành thôn quê Việt Nam

Cao: 60cm

Rộng 34cm