Bình hoa dáng bom sơn mài vẽ hoa mẫu đơn đẹp

250,000.00

Mô tả

Bình hoa dáng bom sơn mài vẽ hoa mẫu đơn đẹp