Bình cắm hoa đẹp dạng boom vân sóng AmiA BH38

220,000.00

Mô tả

Bình cắm hoa để bàn gốm sứ Bát Tràng AmiA BH38

Bình cắm hoa đẹp dạng boom vân sóng AmiA BH38

Kích thước:

Miệng rông: 9cm

Cao: 25cm