Bát ô tô sứ Bát Tràng đựng thức ăn họa tiết hoa dây xanh

62,000.00

Mô tả

Bát ô tô sứ Bát Tràng đựng thức ăn họa tiết hoa dây xanh