Bát đĩa sứ mini đựng nước chấm, gia vị viền chỉ vàng

27,000.00

Mô tả

Bát đĩa sứ mini đựng nước chấm, gia vị viền chỉ vàng