Bán đĩa sứ tròn nông lòng họa tiết hoa Mai vàng

45,000.00

Mô tả

Bán đĩa sứ tròn nông lòng họa tiết hoa Mai vàng