Bán cụm hồng trà thơm 9 bông

30,000.00

Mô tả

Bán cụm hồng trà thơm 9 bông (hoa trà nhựa)

Cụm hoa hồng trà thơm màu xanh bạc hà

Cụm hoa hồng trà thơm màu vàng trắng

Cụm hoa hồng trà thơm màu hồng tím